האם אסטרולוגיה באמת יכולה לחזות?

 

אסטרולוגיה, מעצם מהותה, מעוררת מחלוקת כמעט תמידית. האמונה הזו גורסת שניתן למצוא קשר ישיר בין מצב גרמי השמיים לבין המעשים והתכונות של בני האדם אינה חדשה כלל וכלל, וכן מביאה תפיסה לפיה מיקום גרמי השמיים יכול ללמד אותנו יותר מדבר אחד על העתיד. אלא שכשזה נוגע לחיזוי, עולה תמיד שאלה משמעותית אחת: האם באמת יכולת החיזוי הזו קיימת? ומהי מידת המהימנות של האסטרולוגיה כמכלול?

על הקשר שבין מדע ואסטרולוגיה

פעמים רבות, בחינת תוקף החיזוי של האסטרולוגיה נוגעת לשאלה משמעותית אחת, והיא האם בכלל מדובר במדע? מבחינה הזו, המציאות מצביעה על שינויים בתפיסת האסטרולוגיה במהלך השנים. בתחילת הדרך, היה קשר הדוק בינה לבין מדע האסטרונומיה, אך קשר זה ניתק עם הזמן. כיום, ובערך מתחילת העת החדשה, נחשבת האסטרולוגיה לתורה פסבדו מדעית, כלומר, תפיסה שאינה עולה בקנה אחד עם דרישות המדע, וזאת עקב גורמים דוגמת חוסר בסיס עובדתי, היעדר שימוש בשיטות מדעיות וכיוצא בזה. גם העובדה שהניתוח האסטרולוגי הוא מעשה פרשנות, של המומחה בתחום, נחשבת למשמעותית, מהבחינה הזו.

חשוב להדגיש, יחד עם זאת, כי התפיסה לפיה אסטרולוגיה אינה מדע לא מבטלת אותה, ממש לא. אחרי הכול, גם לדת אין בסיס מדעי, ועדיין מיליארדי אנשים בעולם מאמינים בה. בהמשך לכך, היעדר הבסיס המדעי של האסטרונומיה לא פגע בפופולאריות שלה, כשרבים כיום מתבססים עליה לתכנון פעולותיהם, או כדי ללמוד דבר מה על העתיד הקרוב או הרחוק.

עתיד אחד, מספר תפיסות

אם תשאלו לא מעט אנשים, הם יוכלו לטעון בפה מלא דבר אחד: אסטרולוגיה הוכיחה עצמם כנכונה מאד עבורם, עם לא מעט נקודות השקה למתרחש באמת בחיים הפרטיים שלהם. וכך, באמצעות האסטרולוגיה הם לא רק למדים מה עשוי להתרחש בעתיד הנראה לעין עבורם, אלא גם לומדים לנתב את הדרך שלהם בצורה שתאפשר להם להפיק את המיטב מחייהם.

גם כאן, קמו מתנגדים לתפיסה, בעיקר בדמות טענות שאין לבסס את החיים או ההתנהלות על "תורה" שאינה מדעית. העובדה שאסטרולוגיה פעמים רבות מובאת בקווים כלליים, שעשויים להתאים למספר רב של אנשים, מהווה גם היא טיעון נגד שמושלך לאוויר העולם לא פעם.

 

 

לפרטים נוספים צרו קשר

 
 
 
   
Call Now
Directions